Jedinstvene karakteristike SUPER 456 regala, kao što su korak od svega 33mm i mogućnost kačenja nosača na sve četiri strane stuba, čine ga idealnom osnovom za realizovanje velikog broja zahteva kupaca.