Jedinstvene karakteristike SUPER 456 regala, kao što su korak od svega 33mm i mogućnost kačenja nosača na sve četiri strane stuba, čine ga idealnom osnovom za realizovanje velikog broja zahteva kupaca.
Naziv dokumenta Format Veličina Preuzmi
SUPER 456.PDF PDF
5.28 Mb Preuzmi