Polični sistem regala UNIRACK odlikuje velika nosivost ramova regala koji se mogu realizovati čak do 8000mm visine. Ima veliku primenu kod ručnog odlaganja raznovrsnog tereta (magacin guma, magacin alata...)