Polični sistem regala UNIRACK odlikuje velika nosivost ramova regala koji se mogu realizovati čak do 8000mm visine. Ima veliku primenu kod ručnog odlaganja raznovrsnog tereta (magacin guma, magacin alata...)
Naziv dokumenta Format Veličina Preuzmi
UNIRACK.PDF PDF
7.09 Mb Preuzmi