SUPERINOX tip regala je izrađen od nerđajućeg čelika i pruža odličan odgovor na sve nove higijenske standarde i zahteve otpornosti na koroziju. Koristi se, pre svega, u prehrambenoj, farmaceutskoj i hemijskoj industriji.