SUPERBUILD tip regala predstavlja ultimativno rešenje kada su u pitanju palete manje do srednje težine sa manjim brojem paletnih nivoa.