Ovakav sistem selektivnog skladištenja paleta obezbeđuje maksimizaciju skladišnog prostora zahvaljujući korišćenju uskohodničnih viljuškara, koji zahtevaju male koridore između regala. Radni prostor viljuškara manji nego kod od ostalih sistema, onda je ukupni kapacitet paletnih mesta dosta veći od klasičnih, selektivnih sistema skladištenja. Ovakav sistem skladištenja se može izvesti sa i bez vođica, odnosno može biti sa uskohodničnim viljuškarima sa induktivnivnim vođenjem ili sa vođicama koje su ankerisane u pod. Svaka od ovih vođica sadrži posebne uvodnike za olakšan ulaz viljuškara u svaki hodnik.