Ovaj sistem skladištenja paleta je ujedno i najrasprostranjeniji. Selektivni paletni regali su namenjeni kako za manju i srednju opterećenost, tako i za veliku opterećenost regala. Horizontalni nosači (letve) su posebno profilisani i izrađeni su od višeslojnog lima. Izrađuju se u širokom dijapazonu nosivosti i standardnih dužina.