Potpuno prilagodljivi sistemi su dizajnirani tako da zadovolje potrebe od skladištenja lagane robe do robe težine preko 600kg kontinualnog opterećenja. Izrazito lako i brzo se montiraju i demontiraju sa mogućnošću podešavanja visine polica na svakih 33mm.