Korišćenjem elemenata poličnih regala (SUPER 123 ili UNIRACK) omogućeno je dodavanje jednog ili više spratova sa policama. Na ovaj način je moguće maksimalno iskorišćenje slobodne visine magacinskog prostora.