Pokretni, polični regali MOBIBASIC predstavljaju još jedan sistem koji štedi prostor u skladištu. Dobijaju se u kombinaciji sa jednim od dva tipa poličnih regala regala (SUPER 123 ili UNIRACK) i nekim od mogućih pokretnih sistema (MOBIBASIC, MOBIFRONT ili MOBIEASY). Ovakav tip regala, zbog maksimalnog iskorišćenja raspoloživog prostora, se primenjuje u bibliotekama, arhivama itd.