Ovakav sistem skladištenja paleta se sastoji od paletnih regala montiranih na pokretne baze koje se pomeraju po dubini. Na taj način se otvara željeni radni hodnik u kom se nalaze palete. Na ovaj način se dobija na kapacitetu. Pokretne baze su opremljene posebnom elektronikom i mehanizmima koji omogućavaju pomeranje paletnih regala. Šine pokretnih paletnih regala su ugrađene u pod čime se omogućava nesmetano kretanje viljuškara.