DOUBLE DEEP sistem skladišenja je sličan klasičnom, selektivnom, ali se palete sada skladište u dva reda dubine umesto u jednom. Ovaj tip regala zahteva viljuškar sa teleskopskim, izvlačnim viljuškama (reach truck). Glavna prednost je bolja iskorišćenost magacinskog prostora u odnosu na klasične, selektivne, paletne sisteme.