"Carton flow" sistem skladištenja je realizovan korišćenjem šina sa valjkovima po kojima se, uz pomoć gravitacije, kreću kutije. Kutije se ubacuju sa zadnje strane svake police. Prilikom uzimanja kutije sa prednje strane, kutije neposredno iza nje klize napred na mesto prethodne. Glavna prednost ovakvog sistema skladištenja je da je roba bolje organizovana i lakša za pronalaženje ili izbor. Pošto se kutije uzimaju sa prednje a opskrbljuju sa zadnje strane regala, obe funkcije se mogu izvoditi bez smetnji i sa smanjenim hodom.