Serbian (Latin)English (United Kingdom)

Metal Sistemi Plus - Kragujevac - Opremanje skladista, Opremanje prodajnog prostora, Transportni sistemi...

YOUAH Home » AUNDE Jagodina

AUNDE

E-mail Print PDF
There are no translations available.

 

Kompanija METAL Sistemi Plus d.o.o. Kragujevac, je uspešno projektovala i instalirala regalno skladište za odlaganje repromaterijala i omogućila svom Klijetu kompaniji ''AUNDE'' Jagodina, magacinski kapacitet od 639 paletnih mesta.

 

 

Zahtevom je traženo da se roba skladišti po sistemu pod plus dva nivoa po visini. Obzirom da su palete malih težina i visina, a radi boleg iskorišćenja magacinskog prostora, na podu i prvoj etaži je na dužini 2.700 mm skladišteno 6 paleta, a na dužini od 1.800 mm 4 palete, odnosno dve palete po visini. Površina magacina opremljena regalima je pripližno 1.000 m2.

 

Magacin je u potpunosti opremljen jedinstvenim regalnim sistemom serije SUPER 4/5/6.

 

 

Pogledajte galeriju fotografija!

partneri Metalsistem Sidac

Contact

Metal Sistemi Plus  doo

1301076952_Contact

Bulevar Kraljice Marije 54V-4

34000 Kragujevac

Telefon: +381 34 63 55 635
Telefon: +381 34 63 55 636
Telefax: +381 34 63 55 630

office@metalsistemiplus.com